Presentation av klubben

Historik
Klubben bildades den 20 juni 1947 under namnet Järnvägsstyrelsens Personals Tennisklubb. 1967 ändrades namnet till det nuvarande, SJ Tennisklubb (SJTK), Stockholm.

Uppgiften

I stadgarna står att: "Klubbens uppgift är att på allt sätt underlätta för medlemmarna att utnyttja sin fritid. Klubben skall genom utövande av tennis samt i övrigt genom kamratlig samvaro verka för medlemmarnas fysiska välbefinnande." 


Organisation 

Klubben är ansluten till Järnvägarnas Fritidsförbund (JFF). Klubben arbetar genom Årsmöte, styrelse och kommittéer.


Medlemskap och avgifter

OBS! Medlemskap fr o m oktober gäller även för påföljande år


Årsavgifter

Vuxna (Året du fyller 19)

300:-

Ungdom (året du fyller 13)
100:-
Anslutning till JFF
130:-
Anläggningar

SJTK är delägare i Solna TennisCenter AB.


Boka via  www.solnatenniscenter.se  eller ring 08-859310


Aktiviteter
Tävlingskommittén ansvarar för klubbens tävlings- och tennisaktiviteter.

Den externa tävlingsverksamhet som normalt bedrivs omfattar deltagande i Järnvägarnas Fritidsförbunds mästerskapstävlingar och utbyten med andra tennisklubbar.
Klubbens interna tävlingar består av klubbmästerskap, handicap- och familjetävlingar, gruppspel och diverse trivseltävlingar.


Har du bestämt dig för att vilja vara med i klubben


1. Medlemsavgiften inbetalas till SJ Tennisklubb Plusgiro 730363-9.

Ange: "Medlemsavgift" och avsändare


Kalenderår vuxna. (Från året man fyller 19 år:  300:-

Kalenderår barn. (Från året man fyller 13 år:  100:-


2. Anmäl dig via knappen och lämna dina uppgifter

3. Kassören kommer att bekräfta din medlemsansökan per mail 


Skicka medlemsansökan

Fullständigt namn *
Email Adress *
Mobilnummer *
Adress
Uppge gärna födelseår
0 of 350
 
Kryssa i vilken medlemsavgift du betalt in till plusgiro 730363-9

© SJTK Stockholm All rights Reserved I Disclaimer

>