Anmälan till Mixed Open 2020 senast 31 mars 2020

Efter att du betalt in pengar

I anmälan ska du ange namn, ange att du har betalt in anmälningsavgiften samt hur mycket du betalt in. Vilka spelare som avses och vilka klasser.

x
>