No menu items have been found.

Presentation av klubben

Historik
Klubben bildades den 20 juni 1947 under namnet Järnvägsstyrelsens Personals Tennisklubb. 1967 ändrades namnet till det nuvarande, SJ Tennisklubb (SJTK), Stockholm.

Uppgiften

I stadgarna står att: "Klubbens uppgift är att på allt sätt underlätta för medlemmarna att utnyttja sin fritid. Klubben skall genom utövande av tennis samt i övrigt genom kamratlig samvaro verka för medlemmarnas fysiska välbefinnande." 


Organisation 

Klubben är ansluten till Järnvägarnas Fritidsförbund (JFF). Klubben arbetar genom Årsmöte, styrelse och kommittéer.


Medlemskap och avgifter

Årsavgifter

Vuxna (Året du fyller 19)

300:-

Ungdom (året du fyller 13)
100:-
Anslutning till JFF
130:-


Anläggningar

SJTK är delägare i Solna TennisCenter AB.


Boka via  www.solnatenniscenter.se  eller ring 08-859310


Aktiviteter
Tävlingskommittén ansvarar för klubbens tävlings- och tennisaktiviteter.

Den externa tävlingsverksamhet som normalt bedrivs omfattar deltagande i Järnvägarnas Fritidsförbunds mästerskapstävlingar och utbyten med andra tennisklubbar.
Klubbens interna tävlingar består av klubbmästerskap, handicap- och familjetävlingar, gruppspel och diverse trivseltävlingar.


Seniorverksamheten
Ett antal seniorer är medlemmar i SJTK och spelar regelbundet i Solna Tennis Center.

Man spelar kl. 10-12 på bana 1 och 2 på måndagar och kl. 10-12 bana 8 på torsdagar.

För ytterligare information kontakta gärna:

Gert Persson 

Telefon: 0708-581357

Med ovanstående hoppas vi att Du fått veta det väsentligaste om SJ Tennisklubb Stockholm.

© SJTK Stockholm All rights Reserved I Disclaimer